ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Vadu Moților din județul Alba anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zona DEALUL FRUMOS, începând cu data de 13.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei VADU MOȚILOR, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.